کمک خیرین شهرستان سرایان

کمک بیش از 350 میلیون ریالی خیران به مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی از آغاز امسال خیرین شهرستان سرایان بیش 350 میلیون ریال به مجمع خیرین سلامت شهرستان سرایان  کمک کردند.

بنا به این گزارش این کمک ها شامل: کمک های نقدی، تجهیزات و سایر می باشد.

تمامی این کمک ها صرف احداث کلینیک متخصصین بیمارستان امام علی(ع) می شود که با زیربنای 2300 متر در حال احداث می باشد، که برای احداث آن به کمک بیشتر خیرین و نیک اندیشان نیز نیاز می باشد.