پیام تبریک مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان طی یک پیامی انتصاب آقای دکتر سید مرتضی وجدان را به سمت معاونت توسعه و منابع دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تبریک گفت.