افتتاح اتاق تمیز داروهای سایتوتوکسیک بیمارستان ایران مهر

به همت خیر گرانقدر دکتر اسماعیل آیتی clean room (اتاق تمیز) در بیمارستان ایرانمهر افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی مجمع استان؛ clean room  (اتاق تمیز) بیمارستان ایران مهر، به همت خیر گرانقدر دکتر اسماعیل آیتی در بیمارستان ایرانمهر افتتاح شد.


در ابتدا سید محمود حسینی رئیس بیمارستان ایرانمهر و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی گفت: 
مجموعه clean room  (اتاق تمیز)  یکی از کمبود هایی بود که در این بیمارستان داشتیم که با همت خیر گرانقدر دکتر اسماعیل آیتی این مشکل برطرف شد که جا دارد از دکتر سبزاری که قدم اولیه را برداشتند و مهندس جوان، مهندس شیرانی، خانم مهندس مهدیزاده و مهندس رستمی قدردانی کنم.

رئیس بیمارستان ایرانمهر و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی بیان داشت: 
 جهت این مکان حدود ۸۲۰ میلیون تومان هزینه شده که ۷۰۰ میلیون تومان را خیر گرانقدر دکتر اسماعیل آیتی و باقی را مجمع خیرین سلامت از کمک های خیرین در این مجموعه هزینه کردند.

دکتر محمد دهقانی رئیس دانشگاه گفت: 
آقای دکتر آیتی علاوه بر اینکه خودشان منشا خیرات و برکات فراوانند، فرزندان ایشان از جمله آقای دکتر محمد حسین آیتی مدت طولانی معاون دانشجویی وزارت بهداشت بودند و بعد از آن مسئول دبیرخانه شورای گسترش وزارت بهداشت و اکنون هم مسئول امور بین الملل دانشگاه تهران و عضو هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی بیرجند هستند و جا دارد از ایشان و مجمع استان برای احداث این مکان  یکی از ضروریات بیمارستان ایران مهر بود تشکر نمایم.

در انتهای جلسه لوح تقدیر و تشکر به خیر گرانقدر و دیگر افرادی که در احداث این مکان نقش داشتند اهدا گردید.