بازدید خیر محترم از پروژه بهورزی خیابان نیلوفر

خیر محترم پروژه بهورزی از روند احداث این پروژه بازدید کرد و از چگونگی پیشرفت روند کار مطلع گردید.

این خیر محترم به همراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و دفتر فنی مجمع خیرین سلامت استان از پروژه عظیم بهورزی بازدید کردند.

  

  

  

  

  

  

  

خیرین سلامت
۱۳۹۷/۰۲/۲۲
۱۳:۰۰
موضوعات: خبرها