شماره حساب های کمک به بیماران نیازمند سرطانی

پرداخت غیر حضوری کمک به بیماران نیازمند سرطانی با استفاده از تلفن همراه با شماره گیری کد دستوری زیر: 246561#*4*733* شماره حساب های کمک های مردمی به مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی برای کمک به بیماران نیازمند سرطانی: شماره حساب بانک کشاورزی 566666748 سیبای بانک ملی: 0106583151009 شماره کارت بانک کشاورزی 6037707000031470 شماره کارت بانک صادرات 6037691990173205

خیرین سلامت
۱۳۹۷/۰۵/۰۲
۰۹:۴۳
موضوعات: خبرها