هیئت مدیره

لیست هیأت مدیره مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

رئیس هیأت مدیره

حاج غلامحسین کریم پور فرد

1

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل مجمع استان

سید محمود حسینی

2

عضو هیأت مدیره

مهندس سید حسین زینلی

3

عضو هیأت مدیره

مهندس مرتضی یزدان شناس

4

عضو هیأت مدیره

زهره موهبتی

5

عضو هیأت مدیره

دکتر محمدحسن شریف آزاده

6

عضو هیأت مدیره

مهندس محمد امینی

7

عضو هیات مدیره

حجت الاسلام محمد علی تابعی

8

عضو هیأت مدیره

دکتر مجیدرضا لطیفی

9

بازرس

دکتر محمود شکیبی

11

بازرس

دکتر ولی الله زراعتکار

11

بازرس

غلامرضا خالقی

12