آشنایی با مجمع

مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی در تاریخ 88/07/25 در راستای تدابیر انسان دوستانه مبنی بر جلب مشارکتهای همگانی و جذب کمک های خیرین در توسعه اجتماعی به عنوان یک سازمان مردم نهاد  (NGO)  تشکیل گردیده و در راستای هدف کلی خود که همانا کاستن آلام و دردهای محرومین و بیماران نیازمند می باشد در کنار سیستم خدمات دولتی ایفای نقش می کند . مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی دارای شخصیت حقوقی مستقل ، غیر دولتی به صورت غیر انتفایی و عام المنفعه است و منابع مالی آن از : مشارکت های مردمی ، موقوفات ، صلح ، ثلث ، حبس ،هبه ، نذر ، وصیت و سایر منابع مالی داخلی و خارج از کشور تامین می شود .مجمع خیرین سلامت استان در راستای اهداف خود با هماهنگی  صورت گرفته با مجمع کشور و رئیس محترم هیات امناء مجمع استان اقدام به تشکیل شعب شهرستانی در 11 شهر از شهرستانهای استان شامل شهرستانهای قاین ، سرایان ، طبس ، بشرویه ، فردوس،سربیشه ، دیهوک، دستگردان،نهبندان ،مود و خضری دشت بیاض نموده است. که در راستای اهداف  مجمع استان و سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند فعالیت می نمایند . این مجامع متشکل از تعدادی از معتمدین و فعالان حوزه سلامت شهرستان  می باشند که شورای خیرین سلامت مجمع شهرستان را تشکیل می دهند که این شورا علاوه بر تصمیم گیری های کلان وظیفه تعیین ارکان مجمع شهرستان شامل رئیس شورا، نایب رئیس شورا، مدیر اجرایی و خزانه دار را نیز بر عهده دارد . مجمع خیرین سلامت استان امیدوار است با تاسیس شعب  بیشتر در سایر شهرستانهای استان بتواند بخشی از بار محرومیت حوزه سلامت این مردم مهربان  صمیمی و کویرنشین را با خیر خواهی و نیک اندیشی مردمان  این سرزمین به گلستانی از محبت، ایثار و سخاوت تبدیل کنیم .