پویش نذر سلامت برای تأمین دستگاه اکسیژن

مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی نیازمند مشارکت خیرین عزیز و گرانقدر جهت تأمین فوری چندین دستگاه اکسیژن ساز می باشد.

با توجه به شیوع مجدد ویروس کرونا(امیکرون) مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی نیازمند مشارکت خیرین عزیز و گرانقدر جهت تأمین فوری چندین دستگاه اکسیژن ساز می باشد تا بتواند با حضور شما نیک اندیشان زندگی مجدد را به عزیزان و بیمارانی که دارای بیماری زمینه ای تنفسی و ... دارند، برگرداند.

بیائیم سلامتی را به یکدیگر هدیه دهیم 

✍️شماره حساب های مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی جهت مشارکت های مردمی برای تأمین کپسول اکسیژن و دستگاه اکسیژن ساز:

🔰شماره کارت‌6037707000229447
و شماره حساب 566666748 
نزد بانک کشاورزی 

 

🔰و همچنین شماره حساب  0106583151009 
و شماره کارت 6037997599095776 نزد بانک ملی


#پایگاه اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت استان

خیرین سلامت
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۱۰:۲۶
تگ ها: -
موضوعات: خبرها