خبر های برچسبطراحی

مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ۱۱:۴۹

ضرورت وجود مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی: بیـماران سرطانی استان جهـت درمان و انجام مراحل رادیوتراپی و شیمی درمانی خود می بایست به استانهای دیگر مراجعه نمایند و رنج سفر ، هزینه های ایاب و ذهاب ، اقامت و هزینه های سنگین درمان مشکلات عدیده و فشارهای روحی زیادی را به بیماران و خانواده های آنهاتحمیل می کندکه اینهمه علاوه بر درد طاقت فرسای بیماری سرطان باید از سوی بیماران تحمل گردد .