خبر های برچسبکمیته

شکل گیری اولین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان

شکل گیری اولین جلسه کمیته تبلیغات مجمع خیرین سلامت استان

۱۳۹۹/۰۲/۱۳ ۱۰:۳۱

جلسه کمیته تبلیغات مجمع استان شکل گرفت

اولین جلسه کمیته تبلیغات و روابط عمومی مجمع در سال 95 برگزار گردید .

اولین جلسه کمیته تبلیغات و روابط عمومی مجمع در سال 95 برگزار گردید .

۱۳۹۵/۰۲/۱۳ ۱۴:۰۵

اولین جلسه کمیته تبلیغات و روابط عمومی مجمع در سال 95 برگزار گردید .به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان اولین جلسه کمیته تبلیغات با حضور اعضا روز شنبه 7/2/95 در محل دفتر مجمع برگزار گردید .