خبر های برچسبمنابع

بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

بازدید دکتر صدر السادات از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی

۱۳۹۵/۱۱/۰۴ ۱۳:۰۴

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، دوشنبه 27 دیماه 1359 دکتر صدر السادات ، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هیات همراه از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی خراسان جنوبی که با کمک خیرین و نیک اندیشان و توسط مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی احداث گردیده بازدید نمود .