خبر های برچسباعضای نظام مهندسی

بازدید اعضای نظام مهندسی استان  از پروژه های در حال احداث مجمع خیرین سلامت  درشهر بیرجند

بازدید اعضای نظام مهندسی استان از پروژه های در حال احداث مجمع خیرین سلامت درشهر بیرجند

۱۳۹۶/۰۶/۰۶ ۱۰:۱۳

بازدید مدیر عامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و مهندسین دفتر فنی مجمع خیرین سلامت بهمراه اعضای نظام مهندسی استان از 5 پروژه در حال احداث مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی در شهرستان بیرجند به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی