خبر های برچسبمهندس محمد حسن خرازیان

گزارش تصویری  بازدید مهندس محمدحسن خرازیان از بیمارستان ایران مهر

گزارش تصویری بازدید مهندس محمدحسن خرازیان از بیمارستان ایران مهر

۱۳۹۶/۰۹/۰۵ ۰۹:۰۹

مهندس محمد حسن خرازیان یکی از چهره های ماندگار و پدر علم صنعت ماشین آلات ساختمانی،راه سازی و معدن ایران از بیمارستان تخصصی ایران مهر بازدید کرد.