خبر های برچسبخیر عشق آباد

کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس

کمک خیر عشق آبادی شهرستان طبس

۱۳۹۶/۱۱/۰۹ ۱۱:۲۰

یک خیر عشق آبادی شهرستان طبس برای تأمین تجهیزات آزمایشگاهی مرکز خدمات جامع سلامت عشق آباد طبس مبلغ یکصد میلیون ریال را کمک کرد.