خبر های برچسبحقیقی پور

کمک خیر گرانقدر به بیمارستان ایران مهر

کمک خیر گرانقدر به بیمارستان ایران مهر

۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۳:۵۵

کمک نقدی 50 میلیون ریالی خیر گرانقدر (جناب آقای حسین حقیقی پور) به بیمارستان ایران مهر جهت خرید تجهیزات.