خبر های برچسبسالگرد تأسیس

اولین سالگرد تأسیس بیمارستان ایران مهر مبارک باد

اولین سالگرد تأسیس بیمارستان ایران مهر مبارک باد

۱۳۹۶/۱۲/۰۷ ۰۸:۵۵

مراسم اولین سالگرد تأسیس بیمارستان ایران مهر برگزار گردید.