خبر های برچسبابتلا

مصرف تریاک از عوامل ابتلا به سرطان معده است

مصرف تریاک از عوامل ابتلا به سرطان معده است

۱۳۹۴/۰۵/۱۲ ۰۹:۳۶

50درصد علل مرگ و میر در کشور سکته های قلبی و مغزی، 20 درصد سرطانها و مابقی سایر بیماریها است که همه این بیماریها قابل پیشگیری هستند.