خبر های برچسببانک کشاورزی

تشکر و قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

تشکر و قدردانی مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از مدیریت محترم شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی

۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۱۱:۰۰

مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی از آقای حسین نجفی تقدیر و تشکر کرد.

 انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت  خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی  بیرجند

انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳:۴۶

- انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند جهت جمع آوری کمک های نقدی مربوط به قلک های توزیع شده در سطح شهر بیرجند_ به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی