اهدای یک جعبه لنز طبی چشم توسط خیر بیرجندی

خیر بیرجندی مجمع خیرین سلامت استان یکعدد جعبه لنز طبی چشم کامل به سازمان بسیج اهدا کرد.

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خیر بیرجندی حوزه سلامت استان یک پک کامل لنز طبی چشمی ساخت کشور بریتانیا را به سازمان بسیج جامعه پزشکی اهدا نمود.
در راستای این کمک، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان گفت: این خیر بیرجندی این جعبه لنز طبی چشمی را به ارزش 50 میلیون ریال را به سازمان بسیج سازندگی  برای استفاده در مناطق محروم استان اهدا نمود.
سید محمود حسینی افزود: مراکز بهداشتی درمانی و مراکز زیادی در استان در حال احداث می باشند برای ادامه روند ساخت و ساز و تأمین تجهیزات مورد نیاز به مشارکت خیرین عزیز استان و خارج از استانی نیاز دارد، و امیدواریم همانند گذشته که سایه لطف نیک اندیشان گرانقدر در کنار مجمع خیرین استان بوده است همچنان پایدار باشد و شاهد مشارکت بیشتر خیرین عزیز در این حوزه باشیم.