خبر های برچسبآشنایی

دومین همایش

دومین همایش

۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۲:۲۲

این همایش نیز در راستای اهداف همایش بیرجند جهت آشنایی با مجمع و رسالت های آن و جذب کمک هم استانی های ساکن در خراسان رضوی با همکاری موسسه خیریه بیرجندی های مقیم مشهد با حضور امام جمعه محترم شهرستان بیرجند جناب آقای دکتر رضـایی