بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی

بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی دوشنبه شب مورخ 24/3/95 در حاشیه جلسه هیات امناء و نشست صمیمانه خیرین سلامت خراسان جنوبی و بعد از مراسم افطار به پیشنهاد حسینی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان جلسه با حضور تعدادی از مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان و مدیران اجرایی شعب مجمع در شهرستانهای استان برگزار گردید . در این جلسه علاوه بر حسینی ، دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دکتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه نیز حضور داشتند .

بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی دوشنبه شب مورخ 24/3/95 در حاشیه جلسه هیات امناء و نشست صمیمانه خیرین سلامت خراسان جنوبی و بعد از مراسم افطار به پیشنهاد حسینی قائم مقام رئیس دانشگاه در امور مشارکت های اجتماعی و مدیرعامل مجمع خیرین سلامت استان جلسه با حضور تعدادی از مدیران شبکه های بهداشت و درمان استان و مدیران اجرایی شعب مجمع در شهرستانهای استان برگزار گردید . در این جلسه علاوه بر حسینی ، دکتر قائمی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ، دکتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه نیز حضور داشتند .
مدیرعامل مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی با اشاره به مشکلات مجمع استان در شروع کار، بر تلاش و توکل مدیران شعب در شهرستانها تائید کرد و خواستار حمایت همه جانبه روسای شعب از مدیران اجرایی مجامع شهرستانی شد .
در ادامه کریم پور رئیس هیات مدیره مجمع استان ، روسای شبکه های بهداشت و درمان و مدیران اجراعی شعب نظرات ، پیشنهادات و مشکلاتشان را مطرح نمودند .
در انتها دکتر قائمی از روسای شبکه ها خواست تا کمال همکاری را با مجامع شهرستانی در راستای جذب خیرین و پیشبرد اهداف حوزه سلامت استان داشته باشند ودانشگاه در کنار مجمع استان نیز تلاش می کند ضمن بررسی موارد مطرح شده در حد توان مشکلات مجامع شهرستانی را مرتفع نماید .


بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
بررسی مشکلات شعب شهرستانی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی
خیرین سلامت
۱۳۹۵/۰۳/۲۵
۱۲:۴۶
موضوعات: -