خبر های برچسبجنوبي

وزير بهداشت در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبي

وزير بهداشت در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبي

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۱:۴۸

وزير بهداشت در نشست خبري با اصحاب رسانه خراسان جنوبيتثبت اقدامات تحول نظام سلامت مهمترين محور برنامه هاي سال آينده وزارت بهداشت