خبر های برچسب افتتاح

در پايان سفر وزير بهداشت صورت گرفت

در پايان سفر وزير بهداشت صورت گرفت

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۶

در پايان سفر وزير بهداشت صورت گرفتديدار و گفتگو دكتر هاشمي با خانواده و مادر شهيد همرزمش

با حضور وزير بهداشت صورت گرفت

با حضور وزير بهداشت صورت گرفت

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۲:۱۲

با حضور وزير بهداشت صورت گرفتافتتاح ۱۳ تخت مراقبت هاي ويژه آي سي يو مركز آموزشي درماني وليعصر(عج)

وزير بهداشت در افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت هاي ويژه

وزير بهداشت در افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت هاي ويژه

۱۳۹۴/۱۲/۲۲ ۱۲:۰۹

وزير بهداشت در افتتاح ۱۷۱۴ تخت مراقبت هاي ويژه۷۰۰ ميليارد تومان براي راه اندازي تخت هاي ويژه در كشور هزينه شد

پایگاه اورژانس 115 جاده ای ثمن شاهی

پایگاه اورژانس 115 جاده ای ثمن شاهی

۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۰۹:۳۲

افتتاح پایگاه اورژانس 115 جاده ای ثمن شاهی