خبر های برچسباحداث مراکز سلامت

احداث مراکز درمانی در منطقه زلزله زده غرب کشور

احداث مراکز درمانی در منطقه زلزله زده غرب کشور

۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۶

دبیر کل مجمع خیرین سلامت کشور گفت: مراکز درمانی توسط مجمع خیرین سلامت کشور در منطقه زلزله زده غرب کشور احداث می شود.