خبر های برچسبکمک خیرین شهرستان بشرویه

کمک خیرین شهرستان بشرویه

کمک خیرین شهرستان بشرویه

۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۰۹:۰۱

کمک بیش از 220 میلیون ریال خیران به مجمع خیرین سلامت شهرستان بشرویه