خبر های برچسبگزارش تصویری

گزارش تصویری بازدید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مود

گزارش تصویری بازدید مدیریت شعب بانک کشاورزی استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مود

۱۳۹۶/۱۰/۰۶ ۱۲:۰۶

مدیریت شعب بانک کشاورزی خراسان جنوبی بهمراه مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان از بیمارستان ایران مهر و پروژه مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی(شهر مود) که با مشارکت بانک کشاورزی استان در حال احداث می باشد، بازدید کرد.

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های سربیشه و مود

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های سربیشه و مود

۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۳۹

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های شهرسربیشه(مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسین(ع) ) و شهرمود(مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی)

گزارش تصویری از روند احداث  پروژه ستاد شهرستان خوسف

گزارش تصویری از روند احداث پروژه ستاد شهرستان خوسف

۱۳۹۶/۱۰/۰۳ ۱۱:۲۰

گزارش تصویری از روند احداث پروژه ستاد شهرستان خوسف