خبر های برچسبکمک خیرین شهرستان طبس

کمک خیرین شهرستان طبس

کمک خیرین شهرستان طبس

۱۳۹۶/۰۸/۲۹ ۱۰:۲۲

کمک بیش از 360 میلیون ریالی خیران به مجمع خیرین سلامت شهرستان طبس