خبر های برچسبشهر سربیشه

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های سربیشه و مود

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های سربیشه و مود

۱۳۹۶/۱۰/۰۴ ۱۰:۳۹

گزارش تصویری از روند احداث پروژه های شهرسربیشه(مرکز خدمات جامع سلامت شهری امام حسین(ع) ) و شهرمود(مرکز خدمات جامع سلامت شهری پروفسور بلالی)