خبر های برچسبدکتر امین لو

بازدید مشاور محترم وزیر بهداشت ازبیمارستان ایران مهر

بازدید مشاور محترم وزیر بهداشت ازبیمارستان ایران مهر

۱۳۹۷/۰۲/۲۴ ۰۹:۲۲

دکتر امین لو مشاور محترم وزیر بهداشت و دبیر مجامع و هیئت امنای وزارت بهداشت بهمراه هیئت همراه و مدیر عامل مجمع خیرین سلامت استان و جمعی از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از بیمارستان ایران مهر بازدید کردند.