جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، پیرو بازدید دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و دستور آن مقام محترم مبنی بر اداره هیات امنایی این مرکز،

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، پیرو بازدید دکتر هاشمی وزیر محترم بهداشت و درمان از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی و دستور آن مقام محترم مبنی بر اداره هیات امنایی این مرکز،مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی را بر آن داشت تا با دعوت از همکاران خود در مجمع خیرین تامین سلامت فارس از تجربیات ارزنده آن استان در اداره هیات امنایی بیمارستانها استفاده نماید. در این راستا آقایان دکتر کاظمی و ذات پیلن به نمایندگی از مجمع خیرین تامین سلامت فارس با حضور در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند به تبادل اطلاعات و تجربیات خود پرداختند و مدلهای اداره هیات امنایی بیمارستانهای شیراز را معرفی نمودند. در پایان دکتر قائمی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ضمن تشکر از قبول زحمت میهمانان عزیز، موافقت خود را با اداره مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان به شکل هیات امنایی و یکی از الگوهای مطرح شده اعلام نمودند.
در ادامه آقایان دکتر کاظمی و ذات پیلن از مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی بازدید نمودند.
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
جلسه هم اندیشی با نمایندگان مجمع خیرین تامین سلامت فارس در راستای اداره هیات امنایی مرکز رادیوتراپی و شیمی درمانی استان
خیرین سلامت
۱۳۹۴/۰۳/۳۰
۱۱:۳۵
موضوعات: -