برگزاری جلسه شورای خیرین سلامت بخش مود

جلسه شورای خیرین سلامت شهر مود تشکیل شد

📣📣برگزاری جلسه شورای خیرین سلامت بخش مود
با دستور کار پیگیری مشکلات حوزه بهداشت و درمان بخش و جلب کمک های خیرین جهت احداث پانسیون پزشک ، آزمایشگاه و .... با حضور دبیر شورا، رئیس شورا، ومدیراجرایی و سایر اعضای شورای خیرین سلامت بخش مود شکل گرفت.

خیرین سلامت
۱۴۰۰/۱۰/۲۰
۰۹:۰۹
موضوعات: خبرها