بهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاین

به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی ، خانه بهداشت روستایی خونیک با کمک خیرین به بهره برداری رسید . این خانه بهداشت با زیربنای 70 مترمربع و با هزینه ای بالغ بر 650 میلیون ریال احداث شده که از این میزان ، مبلغ 300 میلیون ریال توسط خیر نیکوکار خانم خدیجه اسماعیل اصلاح اهدا گردیده است .

خاطر نشان می شود از مزایای این خانه بهداشت تعداد 131 خانوار به جمعیت بیش از 462 نفر بهره مند شدند .


بهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاین
بهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاینبهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاینبهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاین
بهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاین
بهره برداری از خانه بهداشت روستای خونیک در قاین

خیرین سلامت
۱۳۹۵/۰۶/۱۵
۱۲:۳۳