خبر های برچسباستانی

دومین همایش

دومین همایش

۱۳۹۰/۰۷/۲۴ ۱۲:۲۲

این همایش نیز در راستای اهداف همایش بیرجند جهت آشنایی با مجمع و رسالت های آن و جذب کمک هم استانی های ساکن در خراسان رضوی با همکاری موسسه خیریه بیرجندی های مقیم مشهد با حضور امام جمعه محترم شهرستان بیرجند جناب آقای دکتر رضـایی

اولین همایش

اولین همایش

۱۳۹۰/۰۵/۲۳ ۱۱:۵۹

این همایش بعنوان اولین گردهمایی خیرین در سطح استان جهت آشنایی بامجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی، اهداف آن و همچنین ضرورت وجود مرکز رادیوتراپی، شیمی درمانی و سلول درمانی درسطح استان و منطقه و