خبر های برچسبقلک

 انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت  خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی  بیرجند

انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند

۱۳۹۶/۰۳/۲۸ ۱۳:۴۶

- انعقاد تفاهم نامه مابین مجمع خیرین سلامت خراسان جنوبی و بانک کشاورزی شعبه مرکزی بیرجند جهت جمع آوری کمک های نقدی مربوط به قلک های توزیع شده در سطح شهر بیرجند_ به گزارش روابط عمومی مجمع خیرین سلامت استان خراسان جنوبی